+420 777 911 330 info@glemsgroup.cz

GlemsGroup s.r.o

Pozemní stavby , vodohospodářské stavby. Kanalizační stoky, vodovodní přípojky,úprava terénu pro stavby a v okolí staveb a přípravné práce pro stavby, zemní práce, terénní úpravy prováděné v souvislosti se stavební činností.

Naše služby

Pozemní stavby

 • realizace a rekonstrukce staveb
 • výstavba a rekonstrukce RD
 • dokončovací stavební práce
 • terénní úpravy
 • dodávka kompletních inžernýrských sítí včetně zemních prací

Vodohospodářské stavby

 • pokládka vodovodních sítí
 • přípojky vody domovních sítí
 • páteřní vodovodní sítě
 • kanalizační stoky
 • retenční nádrže pro dešťovou vodu
 • vsakovací koše a galerie
 • výstavba a rekonstrukce ČOV a ČSOV
 • vodojemy

Pozemní stavby

Výstavba

Výstavba a rekonstrukce RD

provádíme výstavbu a rekonstrukci rodinných domů na klíč. Připojení kompletní infrastruktury.

Realizace a rekonstrukce staveb

provádíme výstavbu i rekonstrukci staveb, komunikací, chodníků, konečné terénní úpravy.

Vodovodní sítě

Provádíme pokládku vodovodních sítí, připojení páteřních vodovodních
Naším cílem je maximálně spokojený zákazník, děláme tedy pro to první poslední. Žádný projekt pro nás není příliš velký ani malý.

tým Glems Group s.r.o.

let zkušeností

hotových projektů

volejte pro dotazy

+ 420 777 911 330

Vodohospodářské stavby

Práce s děštovou vodou

Udržujeme místní dešťovou vodu v lokalitě ! Zajišťujeme výstavbu vsakovacích klecí a galerií pro zachytávání a následné zpracování dešťové vody. Výstavba retenčních nádrží.

Čističky a čerpací stanice odpadních vod

Není nám lhostejné nakládání s odpadní a dešťovou vodou, proto se specializujeme na výstavbu a rekonstrukce čističek, čerpacích stanic odpadních vod a vodojemů.

Vodovodní sítě

Provádíme pokládku  a připojení vodovodních sítí, připojení páteřních vodovodních sítí.

Napište nám

.

Kontakt

info@glemsgroup.cz

(+420) 777 911 330

Masarykova třída 1208, Trnovany, 415 01 Teplice

Glemsgroup s.r.o.